Reklama
 
Blog | Layla Bartheldi

Zemřel Tenzin Delek Rimpoche, symbol boje za zachování Tibetské identity

V neděli 12. července v čínském vězení zemřel tibetský mnich a učitel Tulku Tenzin Delek Rinpoche. Byl uvězněn za údajnou spoluúčast na teroristickém útoku, šíření kontrarevolučních materiálů a podporu separatismu. Tenzin Delek byl velmi váženou postavou, zastáncem lidských práv a obhájcem životního prostředí. Pracoval na rozvoji sociálního, vzdělávacího a zdravotního systému a založil několik náboženských škol pro nomády v oblasti Litang v západním Tibetu, odkud pocházel. Svými aktivitami podporoval uchování Tibetské identity a kultury. Díky svému vlivu byl čínskými orgány vnímán jako hrozba pro kontrolu stability regionu. Již před svým uvězněním čelil řadě nepříjemností ze strany čínských autorit. Do jejich hledáčku se dostal v roce 1987 po návratu z cesty do Indie, během které se setkal s Jeho Svátostí Dalajlámou. K bombovému útoku, z jehož plánování byl spolu se svým vzdáleným příbuzným Lopsangem Dhondupem obviněn, došlo v dubnu 2002 ve městě Čcheng-tu. V prosinci téhož roku byli oba odsouzeni k smrti. Lopsang Dhondup byl popraven bezprostředně po vyslovení rozsudku. Tenzinův Delekův trest měl být proveden v rámci dvou let. Během nich byl díky tlaku veřejnosti zmírněn na odnětí svobody na doživotí. V dubnu tohoto roku uplynulo třináct let od jeho uvěznění. Jeho žáci a mnoho lidskoprávních organizací nepřetržitě žádali jeho okamžité propuštění. Toto volání zintenzivnilo se zhoršením jeho zdravotního stavu, který byl dlouhodobě kritický. Sám Tenzin Delek opakovaně žádal o podporu a prokázání své neviny. Čína v minulosti propustila ze zdravotních důvodů několik politických vězňů, což všem dodávalo naději. Ta se však rozplynula v den, kdy byly zprávy o úmrtí oficiálně potvrzeny jeho rodinou.
Organizace zabývající se tibetskou problematikou po celém světě pořádají protestní vzpomínkové akce. V Dharamsale, kde sídlí Tibetská exilová vláda, se bezprostředně po rozšíření zprávy sešlo okolo dvou set lidí. Ti si připomínali jeho činy, pochodovali ulicemi, zapalovali svíčky a společně se modlili. Jedním z mluvčích byl také Tenzinův Delekův bratranec a blízký přítel Geshe Nyima. Setkání ovládala, přes výzvy řečníků k jednotě a aktivitě, dosti rezignovaná nálada. Místní organizace, které dlouhodobě, usilovně pracovaly na jeho propuštění, jeho úmrtí hluboce zasáhlo a frustrovalo. Krize, která po ztrátě dalšího významného Tibetského představitele nastala, také zdůraznila rozdíly mezi směřováním jednotlivých Tibeťanů, které k mému překvapení není tak jednotné, jak by se mohlo zdát. V první řadě mnoho Tibeťanů žijících v exilu je z nikam nevedoucího úsilí vyčerpáno a zaměřují se spíše na zlepšení svého osobního života. To obvykle znamená odchod z Indie, nejčastěji do Spojených státu nebo do Švýcarska, i přes to, že to znamená určité potlačení vlastní identity. Další rozkol se objevuje mezi názory některých tibetských organizací, které požadují absolutní svobodu Tibetu, a přístupem Tibetské exilové vlády, který je značně umírněnější.
V Dharamsale nyní s téměř každodenní pravidelností pokračují protestní a vzpomínkové akce. V den návratu Jeho Svátosti z cesty po Spojených státech, se v Dalajlámově chrámu konaly modlitby za Tenzina Deleka, ke kterým až na tisíc lidí. Během následujícího víkendu proběhl protestní pochod do deset kilometrů vzdáleného města Kachari. Zúčastnilo se ho i přes jeho náročnost více než pět set lidí. Dobrovolníci z různých organizací se ze všech sil snaží šířit informace o Delekově případu, ať už distribucí informačních letáků nebo pořádáním veřejných diskuzí. Tyto aktivity budou v následujících dnech nadále pokračovat.
Vývoj samotného případu je žalostný. Příčina smrti nebyla čínskými orgány objasněna. Lidé vyžadující spravedlivé prošetření apelovali také na vydání těla rodině, aby mohlo dojít k řádnému buddhistickému pohřbu. Toto volání však nebylo vyslyšeno a tělo Tenzina Deleka bylo zpopelněno uvnitř věznice. Současně s touto zprávou se začaly šířit zvěsti o tom, že příčinou jeho smrti bylo úmyslné otrávení. Více než stovka Tibeťanů, kteří se shromáždili před věznicí k pokojnému protestu, byli násilně rozehnáni a biti. Protestující jsou si vědomi nebezpečí, které jim hrozí ze strany čínské policie, a přesto vycházejí do ulic, často se zákonem zakázanými předměty jako je Tibetská vlajka a fotografie Jeho Svátosti. Několik účastníků aktuálně probíhajících protestů skončilo v nemocnici v kritickém stavu. Nejnovější součástkou v šíleném řetězci událostí je zatčení sestry a neteře Tenzina Deleka, již tradičně bez udání jakéhokoliv důvodu. Nikomu, včetně jejich rodiny, není známo, kde se v současnosti nacházejí. Lidé po celém světe žádají přijetí zodpovědnosti. Čína však nadále zarputile mlčí.

Reklama